MC VIỆT THẢO- CBL (600)- PHỞ 90 DEGREE in SAN JOSE CALIFORNIA, USA- Nov 7, 2017

MC VIỆT THẢO- CBL (600)- PHỞ 90 DEGREE in SAN JOSE CALIFORNIA, USA- Nov 7, 2017

CHUYỆN BÊN LỀ lần thứ 600 với Việt Thảo được thực hiện vào ngày 2 tháng 11 năm 2017 tại Nhà Hàng Phở 90 Degree ở Việt Nam Town, Thành phố San Jose, California Hoa Kỳ.

Nội dung:
_ Phở Sườn Bò, Tái, Tái đập cháy, Bê thui tương Cự Đà, Gầu vàng.
_ Phở Đặc biệt Việt Thảo Combination.
_ Phở Áp chảo Bò, Hải Sản.
_ Bún Bò Huế Tái, Đuôi bò.
_ Cơm gà Hải Nam Kim Chi.
_ Cơm Bò Lúc lắc.
_ Trà Thái.

Phở 90 Degree
Vietnamese Restaurant.
999 Story Road.
San Jose, CA. 95122
Tel. (408) 993-9090